Specializace

Hokejové bruslení je základní oblast dovedností, které musí každý hráč zvládnout. Je to nácvik a zdokonalování činnosti, která nikdy nekončí, kterou ani ti nejlepší hokejisté nemohou ve svém tréninku pominout. Špatné zvládnutí bruslení hráče limituje a v pozdějších letech kariéry mu neumožňuje rozvinout jeho herní výkonnost na potřebnou míru. Po zvládnutí všech základních technik bruslení je nutné spojovat tuto pohybovou dovednost s dalšími technikami, a to především v činnostech s kotoučem.

Praxe ukazuje, že v bruslení v jízdě vpřed a vzad v prudkých změnách směru s kotoučem je silně opomíjeno. Což se později negativně projevuje v konfrontaci s jinými hokejovými zeměmi. 

S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku šesti let a v prvých dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat právě bruslení více než 80 % času. Pro nácvik bruslení je velmi důležitá podmínka kvalitního předvedení pohybu. Vliv na bruslení má i velikost prostoru, ve kterém se hráč učí. Při pohybu na malém hřišti je veden k častému překládání a ke změnám směru, naopak velký prostor podporuje jízdu ve skluzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematika ledního hokeje (LH)

– v ledním hokeji vytvářejí všechny herní dovednosti základ, ze kterých jsou vytvořeny herní činnosti
– obsahuje nejen motorické, ale i mentální reagování, myšlení a herní inteligenci

Herní činnosti se dělí na:

– útok je fází hry, při níž družstvo, které má v držení kotouč, zahujeje aktivní činnost s cílem střelit či ohrozit branku nebo udržet kotouč pod svojí kontrolou

– obrana je fází hry, při níž družstvo, které nemá v držení kotouč, se snaží kotouč získat s cílem zabránit brance a přejít do útoku.

Obě tyto fáze (útok a obrana) zahrnují tzv. herní činnosti. Metodicky dělíme herní činnosti podle dvou herních hledisek.

a) podle vztahu k hráči ke kotouči – útočné, obranné

b) podle počtu hráčů, kteří provádějí herní činnost
> herní činnost jednotlivce
> herní kombinace 2 – 3 hráči
> týmová organizace všech 5 hráčů

LH rozlišujeme:

 • bruslení
 • herní činnosti jednotlivce
 • herní kombinace
 • týmová organizace
 • zvláštní činnost

 

Bruslení

Jedná se o základní dovednost v ledním hokeji a v systematice LH ji vyčleňujeme zvlášť. Jednotlivé bruslařské techniky jsou:

 1. jízda vpřed
 2. zastavování v jízdě vpřed
 3. vyjíždění oblouku a překládání vpřed
 4. jízda vzad
 5. zastavování v jízdě vzad
 6. překládání vzad
 7. nácvik obratu – obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad na obou bruslích přešlapnutím na jedné brusli
 8. starty a další bruslařské dovednosti

 

Powerskating (PS)

Je „doprovodná“ tréninková metoda, která pomocí jednoduchých cvičení „rozfázuje“ bruslařský pohyb a pomáhá vytvářet správné pohybové návyky v těch fázích bruslení, kde hokejisti nejčastěji chybují. Hlavním cílem je co nejefektivnější využití síly při bruslení. Nelze se však domnívat, že jde o nějakou „vše řešící“ tréninkovou metodu. Tato metoda při správném použití pomáhá položit správné základy kvalitní techniky hokejového bruslení. Následně může techniku zdokonalovat a udržovat či pomáhá odstraňovat nedostatky, které se mohou při vývoji hráče vyskytnout. Kromě toho zároveň dochází k posilování těch svalových skupin, které jsou při bruslení nejvíce zapojené.

Čeho konkrétně lze pomocí PS dosáhnout:
• Vyšší rychlosti bruslení
• Lepší „ekonomiky“ bruslení (menší energetický výdej)
• Celkově větší bruslařské jistoty a stability

Na které fáze bruslařského pohybu se PS zaměřuje:

 • Náklek s těžištěm stále nízko („pravý úhel“) a vpředu („kolmice koleno-led 3-5 cm před bruslí“)
 • Odraz se začátkem pod tělem („pata na patu“), konec s max. propnutím všech vel. kloubů dolních končetin, úhly odrazu („véčko“)
 • Pohyb rukou podporující bruslařský pohyb („nebrzdivé ruce“)
 • Skluz a cit pro hrany („měkké nohy“)
 • Druhý odraz při přešlapování vpřed a práce vnějšího ramene
 • Start s návykem prvních 3 kroků bez skluzu

 

Herní činnosti jednotlivce obranné

Obsazování hráče s kotoučem:

 • vypíchnutí
 • přitažení
 • zametení
 • nadzvednutí
 • přitlačení hole
 • úderem do spodní části hole nebo do kotouče
 • napadení / přístup k soupeři
 • osobní souboj
 • hra tělem

 

Herní činnosti jednotlivce útočné

 • individuální herní dovednost spojená s plněním konkrétního herního úkolu

Útočné dovednosti:

– kontrola kotouče je základem hokejové dovednosti jako bruslení

Patří sem:

 • uvolnění hráče s kotoučem
 • vedení kotouče (driblink) – krátký, dlouhý, pod sebe k sobě, tažením, tlačením
 • kličkování – kličkou, obhozením, prohozením, jiným způsobem
 • krytí kotouče – tělem, paží, nohou, holí, bruslí
 • uvolňování hráče bez kotouče
 • přihrávka a zpracování přihrávky – po ruce, přes ruku, po ledě, vzduchem, švihem, překlepnutím – zpracování – forhend,bakhend, po ledě, vzduchem
 • střelba – forehand (švihem, krátký příklep, golfovým úderem)
 • tečování, doražení, samostatný nájezd
 • klamání a finty – tělem, holí, změnou směru a rychlosti

 

Herní kombinace obranné

Obrana kombinace je součinost 2 – 3 hráčů.

 • zajišťování – zajišťující hráč je vždy v obranném postavení mezi kotoučem a vlastní brankou, přehled o hře
 • přebírání – součinnost, kdy bránící hráč přebírá soupeře, vyžaduje komunikaci, čtení hry – přehled o soupeři, kotouči a spoluhráči
 • zdvojování – napadající hráč blokuje soupeře jeho hůl, zdvojující získává kotouč, rozhodující je provést zdvojení v okamžiky, kdy je soupeř a jeho hůl eliminována
 • odstupování – vždy být bokem ke kotouči a k soupeři, mít přehled o spoluhráčích, soupeři a kotouči, typické je pro hru v OP, kdy je kotouč u brankové čáry
 • osobní bránění – jedná se o těsnou obranu soupeře s kotoučem i bez kotouče, všichni hráči musí mít přehled o kotouči a o hře

 

Herní kombinace útočné

 • přihraj a jeď (následuj)
 • přihraj a následuj
 • přenechání kotouče
 • zpětná nahrávka
 • křížení
 • najíždění do volného prostoru
 • clonění

Organizace hry družstva v obraně

 • udržování týmové organizace
 • napadání
 • vytlačovat soupeře s kotoučem z osy
 • zpomalit či změnit útok soupeře
 • obránci hrají v postavení u sebe
 • neustálá součinnost, výpomoc a komunikace

Obranný trojúhelník

 • hráč nejblíže ke kotouči je prvním napadajícím hráčem
 • vytvoří tlak s vynucením přihrávky
 • dokončení souboje
 • obranný trojúhelník
 • jeden hráč na hrotu
 • dva hráči na hrotu

Napadení v útoku

 • jízda vpřed
 • jízda vzad

Herní situace

 • jedná se o základní herní situaci v obranné hře
 • prostorová ve vztahu k hráči s kotoučem v jiných prostorech – v rohu, v ose u mantinelu

Obranné systémy

 • zónová obrana
 • osobní obrana
 • zónový presing
 • kombinovaná obrana
 • agresivní varianty
 • pasivní varianty
 • v současné hře se hraje jenom kombinovaná obrana, to je zónová osobní obrana
 • 2 – 1 – 2 agresivní postavení hráčů
 • 2 – 3
 • 3 – 2
 • 1 – 1 – 2
 • pasivní varianty
 • 1 – 2 – 2
 • 1 – 4
 • 1 – 1 – 3
 • vytvořit vlastní filozofii s ohledem na věkové zvláštnosti a na úroveň zvládnutých dovedností
 • teoretická příprava – video, tabule
 • nácvik a pohyb bez odporu v UP, OP, SP
 • technika odebírání kotouče
 • technika a zásady odebírání
 • technika osobních soubojů
 • chytání a blokování střel – pokleky, kleky, skluzy využití hole
 • hra tělem – bodychaking
 • herní činnosti jednotlivce jako obranné dovednosti
 • komunikace mezi hráčem a brankářem
 • herní kombinace obranné
 • týmová organizace
 • rychle získat kotouč pod svoji kontrolu
 • proniknout rychle a bezpečně do UP
 • vnutit svoje pojetí hry a narušit ho
 • neustálit pohyb hráče a kotouče

 

Organizace hry družstva v útoku

Útok:

 • hovoříme o organizaci hry družstva v útoku, útočná hra má vysoký stupeň organizovanosti
 • ovlivněn – velikostí hřiště, obrannou soupeře, prostorem, pásmem, postavení v tabulce, kvalitou mužstva

Přihrávky a zpracování:

 • poziční do stran
 • šikmo vpřed
 • dlouhé kolmé
 • krátké výpomocné a zpětné
 • o hrazení, o plexisklo
 • jednotlivě

Vhazování:

 • získat kotouč v UP využíít nacvičených řešení

Přechod:

 • nácvik změn z obrany do útoku a naopak (je třeba věnovat zvýšenou pozornost)

Fáze útoku:

 • založení útoku
 • rozvíjení útoku
 • zakončení útoku
 • v útoku je využíváno přenesení kotouče na slabou stranu / u obrany zesilujeme naopak silnou stranu, využívat princip hry ze středu kluziště

Založení útoku:

 • okamžik získání kotouče a rychlost první přihrávky je zásadní
 • praxe naznačuje, žeideální je 5 – 8 s od založení do okamžiku překročení všech pásem (OP, SP, UP) a zakončení střelbou na bránu
 • rychlý protiútok, postupný poziční reorganizovaný útok
 • založení útoku musí mít šířku a hloubku, vždy čelem ke kotouči a do hry

Rozvíjení útoku:

 • herní situace, kdy se družstvo snaží dostat do prostoru zakončením
 • většinou se jedná o přechod SP a vniknutí do UP přes útočnou modrou čáru
 • využívá se – spolupráce, individuální akce, nastřelení kotouče

Zakončení útoku:

 • cílem je vytvoření střeleckých příležitostí a vstřelení branky
 • neustále zachovávat útočný trojúheleník
 • zakončení útoku
 • individuální součinnost

Postupný útok:

 • útok je pomalý
 • chybí moment překvapení a dynamika

Poziční útok:

 • vyžívá se paralelních, zpětných a kratších přihrávek
 • pohyb hráčů a přihrávání narušuje obranu soupeře
 • lze využít následně reorganizovaný útok a rychlý útok

Rychlý útok:

 • využívá se průniková kolmá přihrávka
 • vyžaduje kvalitu a tvořivost obránců
 • útok je veden najetím na střed, obloukem k hrazení
 • tento útok se realizuje ze zajištěné obrany

Rychlý protiútok:

 • vychází z okamžiku zachycení kotouče
 • průniková přihrávka do protipohybu soupeře znamená přečíslení SP, OP – reorganizace útoku
 • proti obraně SP na polovině soupeře zejména u útočné modré
 • zpětná přihrávka hlavně na obránce
 • mění se tempo hry
 • pohyb útočících hráčů z druhé vlny

Nastřelení kotouče:

 • proti stažené obraně soupeře před útočnou modrou čárou
 • následuje zdvojení v UP nebo okamžitá přihrávka k vytvoření možnosti ke střelbě
 • 4 základní možnosti nastřelení do UP: přímo na hrazení silné strany, diagonálně, kolem hrazení, na brankáře

Útočná nátlaková hra v UP:

 • představuje veškerou útočnou činnost v UP v rovnovážných situací
 • proniknutí ze SP
 • po vyhraném vhazování
 • po vyhraném souboji UP

Útok z rohu hřiště:

 • individuální akce
 • odclonění
 • rotace
 • za sebou (2, 3 hráči)
 • proti sobě (2, 3 hráči)
 • zapojením obránce
 • útok z prostoru za brankou

Metodika nácviku útoku:

 • předpokladem je zvládnutí HCJ a HK
 • teoretické vysvětlení, grafické znázornění s přihlédnutím k úrovni chápání hráčů
 • video ukázka
 • průpravná cvičení pro útok
 • nácvik založení bez odporu
 • s pasivním bráněním (obrácené hole) vždy v přečíslení 5 – 1, 5 – 2, 5 – 3
 • nácvik s odporem v přečíslení
 • 5 – 5 s důrazem na nacvičovanou činnost

 

Obranné činnosti

Toto zaměření je velice důležité, bohužel, se často opomíjí. Přitom obránce určuje hru/přihrávku a je součastí hry.

Forčekink:

 • napadání – vytvoření časového a prostorového tlaku na soupeře s kotoučem nemá-li soupeř zpracovaný kotouč, nemá-li komu přihrát
 • bránění středu hřiště
 • vytlačování směrem k hrazení
 • zpomalování útoku soupeře
 • dostat soupeře do méně výhodných pozic
 • uzavírání prostoru
 • komunikovat
 • spolupracovat a podporovat spoluhráče

Backchaing:

 • dobruslování do obranného postavení a obsazování soupeře s kotoučem nebo bez kotouče
 • bruslit a ne hákovat
 • udržet pohybem správné obranné postavení
 • dodržovat těsnost obsazení podle pásem na vlastní polovině obsazovat těsně
 • nehonit bezhlavě kotouč
 • mít přehled o soupeři a svých spoluhráčích
 • nastřelení kotouče

Pincing:

 • je napadání soupeře s kotoučem obráncem v UP podel hrazení
 • napadat za předpokladu, že je obránce zajištěn a to útočníkem nebo druhým obráncem

Přechod:

 • jsou to přechody z útoku do obrany a naopak
 • v utkání se tato činnost objevuje nejméně 200x
 • bruslení při přechodu
 • průpravné cvičení pro přechod
 • herní cvičení

Silná a slabá strana herní situace:

 • silná strana – v přehustěném prostoru hry
 • slabá strana – volnější prostor hry
 • úroveň obranných dovedností hráčů
 • mentalita hráčů
 • velikost hřiště
 • bruslařské dovednosti
 • kvalita soupeře
 • filozofie trenéra a jeho dovednosti
 • kondiční připravenost