vynovený zimný štadión na Kaveèianskej ceste v Košiciach

vynovený zimný štadión na Kaveèianskej ceste v Košiciach