IHS PROGRAM

PROFESIONÁLNÍ HRÁČI Z NHL trénují v SHOCKEY


Jakub Kindl, Florida Panthers, HC Škoda Plzeň
Dominik Simon, Pittsburgh Penguins
– Michal Teplý, draft 2019 by Chicago Blackhawks
Jiří Kučný, BK Mladá Boleslav, HC Motor České Budějovice
– Jan Kovář, EV Zug, reprezentant A – tým

fotogalerie z hokejové výuky ZDE


Hokejové bruslení patří mezi základní oblast dovedností, které musí každý hráč zvládnout. Jeho nácvik a zdokonalování je činnost, která nikdy nekončí a kterou ani ti nejlepší hokejisté nemohou ve svém tréninku pominout. V prvních letech cíleného tréninku by měla tvořit z drtivé části obsah tréninku a mělo by být využito široké spektrum prostředků a forem pro její získání. Špatné zvládnutí bruslení hráče limituje a v pozdějších letech jeho kariéry mu neumožňuje rozvinout jeho herní výkonnost na potřebnou míru.

Po zvládnutí všech základních technik bruslení je nutné spojovat tuto pohybovou dovednost s dalšími, a to především v činnostech s kotoučem. Praxe ukazuje, že bruslení v jízdě vzad a vpřed v prudkých změnách směru s kotoučem je silně opomíjeno, což se později negativně projevuje v konfrontaci s jinými, hokejově vyspělými zeměmi. Veškerá tato cvičení zaměřená na obratnost v bruslení bez kotouče i s kotoučem v nejmladších věkových kategoriích vytváří kvalitní a pevný nervosvalový pohybový stereotyp, který neustálým opakováním vyústí v dokonalost až brilantnost individuální techniky hráče.

V tréninku všech věkových kategorií jsou u nás opomíjena rovněž cvičení, při kterých dochází ke změnám a vychýlení těžiště /hluboké podřepy, kleky, předklony/ při ovládání kotouče.

Předčasná specializace hráčů na obránce a útočníky již v nejmladších věkových kategoriích navozuje velká omezení ve zvládnutí všech technik bruslení. Stává se negativním činitelem rozvoje individuálních schopností hráčů. Ve vyšších věkových kategorích se pak setkáváme s neobratnými a pomalými obránci a na druhé straně s útočníky, kteří neovládají dokonale obranné bruslařské dovednosti.

Jedině dobře zvládnutá technika bruslení při ovládání kotouče ve spojení s vysokým stupněm rozvoje rychlostních, silových a obratnostních schopností ve vyšších věkových kategoriích přivede hráče k dokonalému mistrovství a vysokému hernímu výkonu.

S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku (5 – 6 let) a v prvých dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat právě bruslení více jak 80 % času.

Pro nácvik bruslení je velmi důležitá podmínka kvalitního předvedení pohybu. Proto je důležité, aby trenér byl velmi dobré kvality, protože hráči napodobují své vzory a udržují si některé znaky jejich bruslení i v dospelosti.

Vliv na bruslení má i velikost prostoru, ve kterém se hráč učí. Při pohybu na malém hřišti je veden k častému překládání a ke změnám směru, naopak velký prostor podporuje jízdu ve skluzu.

Díky svému osobnímu a individuálnímu přístupu může Ondřej Smrž zachovat pro další generace vysokou úroveň hokeje u nás. Struktura ročního tréninkového cyklu motivuje hráče a zlepšuje jejich schopnost aktivního učení. Pozitivní motivace je základním kamenem přístupu.

Trénink u mladých hráčů by měl probíhat alespoň 3x týdně po dobu 60 min. (do těchto hodin není zahrnuta všeobecná příprava mimo led). U starších hráčů by měl probíhat dle počtu mistrovských utkání. V předzávodním období by se mělo trénovat samozřejmě více.

 

Michal Teplý

klient SHOCKEY, reprezentant U20

Ondřej Smrž a Michal Teplý

 

Matěj Toman

klient SHOCKEY, reprezentant U20

Jakub Kover

 klient SHOCKEY, slovenský reprezentant U20

Jan Klodner

 klient SHOCKEY, reprezentant U20

Jan Ordoš

 klient SHOCKEY, reprezentant A-tým

bratři Musilovi

v SHOCKEY

bratři Rachůnkovi a Šenkeříkovi

v SHOCKEY

Hokejová stáž Detroit Red Wings

Ondřej Smrž  USA – Michigan

Šimon Kubíček

klient SHOCKEY, reprezentant U20

Adam Musil

klient SHOCKEY, Reprezentace A – tým

Jan Kovář

klient SHOCKEY, reprezentant A – tým